E info@mkbincontrol.nl M 06 46 276 170

Wat MKB In Control doet

Ontzorgen betekend vooral versterken van úw competenties

Samen met u als ondernemer worden de aandachtgebieden beoordeeld, waar ondersteuning gewenst is om u te ontzorgen. De aanpak van MKB In Control zal altijd dusdanig zijn, dat de aanpassingen zelfstandig binnen uw bedrijf gaan passen. Het is immers niet altijd gewenst om een afhankelijkheid van externe partijen te creëren. Juist het uitbreiden en verbeteren van de benodigde competenties, gaat zorgen voor een verbeterde slagvaardigheid in goede en slechtere tijden. Risico inzicht, faalkosten reductie, flexibiliteit vergroting, beslissen op basis van feiten en toekomstgericht ondernemen zijn slechts een paar van de begrippen die in de genen zitten van MKB In Control.

Een greep uit de activiteiten van MKB In Control

  • Versterken van uw eigen positie als (startend) ondernemer en verscherpen van focus
  • Strategievorming voor uw huidige en toekomstige bedrijfsmatige activiteiten
  • Inzicht in de feiten van uw bedrijfsvoering ter ondersteuning van onderbouwde besluiten
  • Vergroten van de flexibiliteit van uw mensen en middelen
  • Helder zicht op de kwalitatieve prestatie van uw bedrijf
  • Ondersteuning bij veranderingen van uw organisatie
  • Leveranciersmanagement en -selectie
  • Inzicht verschaffen in de kansen en bedreigingen van uw bedrijf
  • Samen met u "met de poten in het stof" sparren en verbeteren


De doelgroep van MKB In Control

Natuurlijk wil je iedereen helpen, maar eerlijk is eerlijk, niemand kan alles. Daarom dat MKB In Control zich met name richt op bedrijven die niet voor alles een specialist in huis hebben én waarvan de activiteiten raakvlakken hebben met techniek. Daar ligt de kracht van MKB In Control die u kan ontzorgen en versterken.

Dit betekent niet dat andersoortige bedrijven of activiteiten geen gebruik kunnen maken van de diensten, maar in een verkennend gesprek kan pas duidelijk worden of MKB In Control de juiste partner is in uw specifieke situatie. Zo nodig kan gebruik gemaakt worden van een netwerk van andere zelfstandige dienstverleners, die wél aan uw behoefte kunnen voldoen.

Wat MKB In Control niet doet

Om verwarring over de kernactiviteiten van MKB In Control te vermijden is het ook goed om te weten wat niet tot de advisering of dienstverlening van MKB In Control behoort. Onder andere detachering, pay-rolling, boekhouding, accounting en actieve rol als verkoper zijn activiteiten die niet door MKB In Control worden aangeboden. Dit betekent echter niet dat deze gebieden bij adviezen buiten beschouwing gelaten worden, maar zullen niet actief ingevuld worden door MKB In Control. Het schrijven van lijvige rapporten is eveneens geen kernactiviteit van MKB In Control, de kracht ligt vooral in het actief overdragen en borgen van kennis en ontwikkelen van hulpmiddelen.Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken
Website design by Creative-Twist.nl i.s.m. Disajn